Naptár

2021 / szeptember <<
hkscpsv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
>>

Programok

Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület

Kivonat

Végleges logo 

Elnök: Dr. Gaál Zsuzsanna

Elnökhelyettes: Zentai András

Titkár: Andrásné Marton Zsuzsanna

Pénztáros: Takács Ferencné

Vezetőségi tag: Tóth Sándor

 

Felügyelő Bizottság tagjai: Enyedi István, Dr. Méry Éva, Nagy Magdolna

 

Fogadónap:

Hétfői napokon 8-12 és 13-16 óra között a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban

 

Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására.

Adószámunk: 18737761-1-17

Felajánlását ezúton köszönjük!

 

A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület

alapszabályából

D1 – Az egyesület célja I.

 • A Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyűjteményei, tudományos és közművelődési tevékenysége iránt érdeklődők összefogása.
 • Elősegíti a megye történelmi feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését, közreadását.
 • A honismeret és kultúra ápolásával, terjesztésével segíti az egyesületi tagok műveltséggyarapító és turisztikai tevékenységét.
 • A kulturális és természeti értékek, az épített környezet védelme, gondozása, megóvása, népszerűsítése. A megye kulturális életének színesítése, a társadalomtudományi, művészeti, környezetvédelmi ismeretterjesztés megvalósítása.
 • Közönségkapcsolat kialakítása más hazai és külföldi, főként a határon túli magyar múzeumokkal. Kapcsolatépítés és együttműködés más múzeumok baráti köreivel, illetve egyesületeivel.
 • A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum támogatása: rendezvényeivel, szervezett előadásaival bővíti, népszerűsíti a múzeum közművelődési, ismeretterjesztő tevékenységét. A tagság bevonása konkrét múzeumi feladatok ellátásába.
 • Minta nyújtása a szabadidő tartalmas eltöltésére, a közösség érdekében végzett együttes cselekvésre ösztönzés.

D2 – Az egyesület célja II.

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

EASZ -01-2 – Egyesület adatai

 

Az egyesület tevékenysége:

 • Alapcéljai megvalósítását elősegítő színvonalas ismeretterjesztő előadások, kulturális programok és rendezvények szervezése, melyek a tagság aktív részvételére épülnek.
 • A megye történetére, fejlődésére vonatkozó tárgyi és írásos anyagok gyűjtése, kutatása, bemutatása, közreadása, publikálása.
 • Ismeretterjesztő városnéző túrák szervezése a megyében,  belföldön és külföldön. Ennek érdekében együttműködik idegenvezetőkkel, turisztikai szakemberekkel.
 • Segíti és támogatja a múzeum szakmai és közönségkapcsolati tevékenységét, rendezvényeit, programjaival növeli a múzeum ismertségét, népszerűségét.
 • Feladatának tartja az egész életen át tartó tanulás jegyében a fiatalokon kívül az idősebb korosztály honismereti, néprajzi, történelmi és művészeti, környezetvédelmi ismereteinek gyarapítását.
 • Együttműködik olyan politikamentes természet- és környezetvédő körökkel, amelyek céljai megvalósításában segíthetnek.

EASZ – 03 – Egyesület adatai

 

 1. Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:

6.1.kötelező rendelkezései a tag jogai tekintetében

6.1.1. a közgyűlésen részt vehet

6.1.2. a közgyűlésen szavazhat

6.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható

6.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

6.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet

6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

 

 1. Az alapszabály kötelező rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:

8.1. az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni

8.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit

8.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait

8.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait

8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét

SZME 2020.


SZME 2019


SZME Archív


SZME 2016. évi programja

SZME 2017. évi programja

SZME 2018. évi programja

SZME 2019. évi programterv

SZME 2020. évi programterv

Szöveges beszámoló 2018.

Belépési nyilatkozat

Meghívók

Elérhetőségek

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Tel/fax: +36 74 316 222

Adatkezelési tájékoztató

Nyitva tartás

Hétfő kivételével naponta 10-17 óráig.

Megközelíthetőség

A hónap műtárgya


2021. szeptember – Vendel István vitézi oklevele

Virtuális múzeum

Gyűjtemények


Gyűjtemény

Kövess minket"

Facebook Youtube