Naptár

2023 / szeptember <<
hkscpsv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
>>

Egyéb

Győri Mátyás tamási plébános sírjának (†1725) régészeti azonosítása

Tamási első újkori plébánosa, Győri Mátyás temetkezőhelyének (1725) azonosítása

(A tamási r. k. templom felújításának régészeti eredményei I.)

 

2022 végén kezdődött az 1734 és 1742 között épült tamási barokk plébániatemplom felújítása. Mivel helyén a középkorban is templom állt, ezért a padló – a padok alatt padlótégla, a többi helyen pedig 1785-ben lerakott kőlapok – felszedése régészeti szakfelügyelet mellett zajlott (1. kép) a templomhajóban.

Már a padok kihordása után látható volt, hogy az északi oldalon a padlótéglák egy helyen megsüllyedtek (2. kép), felszedésük után pedig kirajzolódott egy sír laza betöltésű foltja (3. kép. A sírt rétegtani helyzete alapján – kiásását az 1734-ben építeni kezdett barokk templom padlója alatt húzódó, de a középkori padló feletti elhelyezkedő rétegből indították – elsőre török korinak vagy 18. század elejinek gondoltuk. Korabeli feljegyzésekből egyetlen adatunk van a templomba történő temetkezésről: a török hódoltság utáni Tamási első plébánosát, Győri Mátyást a plébánia 1719-es újraalapítása után a középkori templom romjain részben fából épített templomban temették el 1725-ben. Ez az épület is a mai, barokk templom helyén állt, de csak 15 évig, mert 1734-ben megkezdődött a mai templom építése (tehát ugyanazon a helyen ma lényegében a harmadik templom található).

Győri Mátyás életrajzát Brüsztle József 19. század végi egyházmegye-történetéből ismerjük. A későbbi tamási plébános mint győri papnövendék a Pázmáneum nevű bécsi papnevelő intézetben is tanult. 1706-ban a Hont megyei Kisgyarmat plébániáját vezette. 1712-ben Pécsen tűnt fel, de nem tudjuk, időközben mit csinált. 1719. áprilisban elnyerte az újonnan alapított tamási plébániát, nemsokára pedig alesperes lett. Az 1722-es egyházlátogatási jegyzőkönyv azt írja róla, hogy (Papp István későbbi esperes fordításában) „úgy a hit tanításában, az egyházi funkciók végzésében, mint a papi életben és az egyházi fegyelem törvényeinek betartásában” példásan járt el. A tamási anyakönyv vezetésének megkezdése is az ő nevéhez fűződik. Neki köszönhető, hogy a török hódoltság után a középkori plébániatemplom maradványain új templomot építettek, amelynek védőszentje Szent Mária Magdolna volt. Győri Mátyás Tamásiban halt meg 1725. október 14-én, 56 éves korában. Végrendeletében ezüstkelyhét a templomra, nem kevés könyvét pedig a plébániára hagyta. Érdekesség, hogy amikor 1819-ben a tamási hívek megünnepelték a plébánia alapításának centenáriumát, akkor Győri Mátyás egyik kései rokona, Győri Imre vásárosdombói plébános tartotta az ünnepi misét.

A temetkezés feltárásának kezdetén kiderült, hogy a sír már valamikor régen megsüllyedt, mert négy, habarcsba rakott padlótéglával egyenlítették ki a gödör felső részének megrokkanását (4. kép). A téglák alatti habarcsból 1812-es krajcár került elő, tehát az 1725-ben ásott sír már egy évszázaddal később látványosan megsüllyedhetett. A sírgödör egyik sarkán félkör alakú, valószínűleg tudatosan kialakított kiugrást találtunk, ami lejjebb egy kis padkába ment át: talán a sírásók készítették lépcső gyanánt. (Itt érdemes megemlíteni, hogy a sír falának kemény földjében jól kivehetők voltak a 18. századi szerszámok lenyomatai is.)

A sírgödör földjéből egyebek mellett III. Károly (1711–1740) denár címletű, évszám nélküli pénzérméje került elő (5. kép), igazolva, hogy a sírt a 18. század elején ásták. A gödör falában 20 cm mélyen két, jól elkülönülő, pár centiméter vastag habarcsos járószintet lehetett megfigyelni (6. kép), amelyeket a sír kiásásakor átvágtak: ezek a középkori plébániatemplom padlói voltak. 180 cm-es mélységben kirajzolódott a koporsó fedelének fakorhadéka (7. kép). A sírgödör bontásával lefelé haladva a középkori templom belsejébe eltemetett két sír maradványát, a gödör falából kilógó csontjait is meg tudtuk figyelni, amelyeket szintén az 1725-ös temetkezéssel bolygattak meg.

Mivel Győri Mátyás nyugvóhelye nem régészeti korú (azaz 1711-nél későbbi), és az egyházközség részéről is felmerült annak igénye, hogy a maradványokat ne bolygassuk, ezért a sírgödröt dokumentálás után visszatemettük. A kutatás a tamási katolikus közösséget is megmozgatta, mert elhatározták, hogy első újkori plébánosuk emlékének a felújított templom falán emléktáblával adóznak majd.

K. Németh András

 

Felhasznált irodalom

Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis IV. Quinque-Ecclesiis 1880.

Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs: Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben. Századok 143 (2009) 5. sz. 1123–1161.

Papp István: A Tamási járás évszázadai. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Torma István. Tamási 2000.

Tolna Vármegyéből. Hazai ’s Külföldi Tudósítások 1819. Pünkösd hava (május) 22. 41. sz. 322–323.

 

A sírgödör elhelyezkedése a templombelsőben

 

A templom megsüllyedt padlója a sír helyén

 

A sír foltja a padló felszedése után

 

A megsüllyedt sírra a 19. század elején lerakott padlótéglák

 

III. Károly érméje a sír betöltéséből

 

A középkori templom padlójának rétegei a 18. századi sírgödör metszetében

 

A koporsódeszkák jelentkezése

Elérhetőségek

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Tel/fax: +36 74 316 222

Adatkezelési tájékoztató

Nyitva tartás

Hétfő kivételével naponta 10-17 óráig.

Megközelíthetőség

A hónap műtárgya


2023. szeptember – A cikó-ótemplomi (széplaki) erszénylelet

Virtuális múzeum

Gyűjtemények


Gyűjtemény

Kövess minket"

Facebook Youtube