Naptár

2023 / szeptember <<
hkscpsv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
>>

A hónap műtárgya

2022. augusztus – Latin–német szótár 1704-ből

A hónap műtárgya

2022. augusztus

Latin–német szótár 1704-ből

WMMM Könyvtári Gyűjtemény

Ltsz: II/3267

 

A mű adatai

 

Kiadás helye, ideje: Tiguri (Zürich), 1704

Kiadó, nyomda: Heinrich Bodmer

Mérete: 20×12 cm

Oldalak száma: 755 p. + 394 p. (két rész egybekötve)

Nyelv: Német és latin

Típus: Bordázott gerincű keménytáblás bőrkötés, jó állapotú fémkapcsok, nyomtatott könyvlapok. A címlap előtt egy rézmetszet található, mely Johannes Frisiust ábrázolja.

 

Európában a szótárak széleskörű elterjedése a 16. században, a könyvnyomtatás időszakában kezdődött meg. Ambrogio Calepino olasz szerzetes latin szótára ekkor jelent meg, amit később 11 nyelvűre bővítettek ki, köztük a magyar nyelvvel. Az első magyar nyomtatott szótárt, Pesti Gábor hat nyelvet feldolgozó fogalomköri szótárát, 1538-ban Bécsben adták ki.

Johannes Frisius svájci matematikus, orvos, református teológus Dictionarium bilingue: latino-germanicum & germanico-latinum című kötetét 1704-ben adták ki Zürich városában (akkori latin nevén Tiguriban), Heinrich Bodmer nyomdájában. A kétnyelvű szótár első fele latin–német, a második német–latin nyelveken íródott, a német rész gót betűs. A két rész egy kötetben található. A szótár első kiadása 1556-ból származik, ez annak felújított újranyomása.

A kötet a dunaföldvári ferences rendház könyvtárából került a múzeum könyvtárába, 1952-ben leltározták be. 1700-ban telepedtek le Dunaföldváron a bosnyák származású ferences szerzetesek, akik 1737-ben új templomot és zárdát is építettek. Kolostoruk konventté alakult. Az 1858-as tűzvész után hagyták el a ferences szerzetesek Dunaföldvárt. A rendház könyvtárát a 18. század végén rendezték be. Az épületben ma plébánia és gimnázium működik, de egy kis könyvtárhelyiség, az eredeti berendezésekből pedig a könyvespolcok és a falfestés megmaradtak.

A kötet elején több kézírásos bejegyzés is a dunaföldvári származásra utal. Az első üres védőlapon korabeli possessori bejegyzés található: „Ad simplicem usum Fr[atr]is Michaelis Garcia 1734”, vagyis „Michael Garcia barát egyszerű használatára”. A szennylapon a „Bibl. Fran. Föld.” rövidítés a dunaföldvári ferences rendház könyvtárára utal, a számok pedig az akkori leltári számok lehetnek. A „Pro Con[ven]tu Földvariensi 1778” jelentése pedig: „A földvári konvent részére”.

Az előzékcímlap nyomtatott betűkkel latinul tudatja, hogy Frisius szótára Johann Casparo Svicero szerzőségével és új módszerű rendszerezésével jött létre. A címlap melletti oldalon Tobias Stimmer (T. S. monogramok a rajzon) svájci festő és illusztrátor 1568-as metszete látható a szerzőről, Johannes Frisiusról. A rajzban a kép alatt és felett is latin keretfelirat található: „Iohannes Frisius Tigurinus aetatis suae LX.M.D.LXIIII.”, miszerint Frisius 1564-ben 60 éves. Ezt a portrét gyakran Stimmer legkorábbi fametszetének tartották, pedig a keretfeliratot tévesen értelmezték, hisz ő ezt 1568-ban készítette, az akkor már négy éve elhunyt Frisius halotti arcképe nyomán.

A szótár címlapja röviden összefoglalja a kötet tartalmát. Frisius külön üdvözli az olvasót (Lectori salutem), illetve I. Lipót császárt és a kötet elején a római naptárt is bemutatja. A latin–német kéthasábos szótárrészt a német–latin rész követi. A két rész erősen aszimmetrikus, az első terjedelme jóval több, mint a második. Lehetséges, hogy a német szavakat ezidáig nem sorolták még fel ábécérendben, nem leltározták. A kötet a szótárrészek mellett hozzáadott függeléket (a különböző tudományterületek kifejezéseit, főneveit), hasznos kiegészítéseket is tartalmaz.

 

 Felhasznált irodalom

Cziráky Gyula: Tolnavármegyei Dunaföldvár múltja és jelene. Dunaföldvár 1910.

Dunaföldvár története az őskortól napjainkig. Szerk. Töttős Gábor. Dunaföldvár 2002.

https://m.nyest.hu/hirek/miota-vannak-szotarak

https://m.nyest.hu/hirek/a-magyar-nyomtatott-szotarak-tortenete

https://www.bildindex.de/document/obj07010093?part=1&medium=gmh04951-0063

 

Szöveg: Hucker Veronika

Fotók: Retkes Tamás

 

A kötet a fémkapcsokkal

 

Kézírásos possessori bejegyzések

 

Kézírásos bejegyzések az előzékcímlapon

 

Tobias Stimmer metszete Johann Frisiusról a címlap melletti oldalon

 

A dunaföldvári rendház mai épületében működő könyvtár

 

Imádkozó Szent Ferenc

Elérhetőségek

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Tel/fax: +36 74 316 222

Adatkezelési tájékoztató

Nyitva tartás

Hétfő kivételével naponta 10-17 óráig.

Megközelíthetőség

A hónap műtárgya


2023. szeptember – A cikó-ótemplomi (széplaki) erszénylelet

Virtuális múzeum

Gyűjtemények


Gyűjtemény

Kövess minket"

Facebook Youtube