Calendar

2023 / September <<
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
>>

Egyéb

Tolna megyei életképek 17.

Tolna megyei életképek 17.

 

Nyakas István sportfotói a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának járási és megyei döntőiről

 

Nyakas István a Tolna megyei sportújságírás ikonikus alakja 1923. szeptember 1-én született. A sport egész életében fontos szerepet játszott. 1953-tól 1983-ig a Tolnai Napló, majd a Tolna Megyei Népújság munkatársa volt. Kezdetben külsősként, majd a sportrovat munkatársaként, később nyugdíjazásáig rovatvezetőként tudósított a megye sportéletéről. Tudósítói hálózatot szervezett, aminek köszönhetően már a hétfői újságban megjelentek a vasárnapi sportesemények eredményeiről a híradások. Hétvégente ő maga is bejárta a megyét – kezdetben menetrendszerinti buszokkal, vonattal, később autóval – és gyakran fényképeket is készített a sportolókról, sporteseményekről tudósításai mellé. Ezeket a fotókat ő maga dolgozta ki a Népújság fotólaboratóriumában. Aki érdeklődik a megye sporttörténete iránt, annak érdemes megkeresni a lap hasábjain a Nyakas, vagy a -kas- szignót és máris feltárul előtte a hőskorszak sportélete. Ahogy olvassuk Nyakas István tudósításait a sporteseményekről, a korabeli sportemberek esendőségére fanyar humorral ugyan, de kíméletlenül rávilágító Hallotta? rovatot, vagy a Rég volt – Szép volt sorozatban – már nyugdíjas évei alatt – megjelent interjúkat, teljes képet kapunk a Tolna megyei sport három évtizedéről.

Nyakas István sportfotóiból Tolna megyei életképek rovatunkba a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának járási és megyei döntőjén készült felvételek közül válogattunk néhányat. Talán a mai fiatalok fülének szokatlanul cseng a szpartakiád szó, ezért mielőtt a képekre térnénk, nézzük meg, mit is jelent ez a kifejezés. A szpartakiád látványos sportünnepség volt a pártállami időkben, amelyet tömegek részvételével rendeztek nagyobb területi egységek (járás, megye, ország) szerint. Maga a kifejezés az orosz Szpartakiada szó átvétele, amelyet a Szpartak (Spartacus) névből képeztek. Spartacusra úgy tekintettek a szocialista országokban, mint az osztályharcos eszme korai bajnokára. Sok egyéb területhez hasonlóan a sportot is állami irányítás alá vonták 1945 után Magyarországon. A Magyar Dolgozók Pártjának alakuló kongresszusán 1948-ban döntöttek a sport és a testnevelés átalakításának kérdésében is. A pártvezetés a sportot és a testnevelést a kommunista nevelés alapjának tekintette, és elsősorban honvédelmi szempontból tartotta fontosnak. A tömegsportot – szovjet mintára – igyekeztek mozgalommá szélesíteni, emellett kiemeltté vált az élsportolók támogatása. Ez a kettősség jellemezte az MDP sportpolitikáját, amelynek vezetői felismerték és igyekeztek felhasználni a sportsikerek hatalmas propagandaértékét.

1950 tavaszán – a Szakszervezetek Országos Tanácsának – kérésére tanácsadók érkeztek a Szovjetunióból, hogy tapasztalataikkal segítsenek a sport átalakításában. Létrehozták a Miniszter Tanács mellett működő Országos Testnevelési és Sport Bizottságot, és természetesen létrejöttek az OTSB megyei, járási és városi szervezetei is (MTSB, JTSB, VTSB), amelyek feladata a testnevelési és sportmunka irányítása és ellenőrzése volt. Feloszlatták a hagyományos sportegyesületeket és szövetségeket, helyette egységes rendszerű szakszervezeti sportköröket alakítottak ki, majd nem sokkal később létrehozták a fegyveres testületek saját egyesületeit is (Honvéd, Dózsa, Bástya). A szakszervezetek sportkörei számára szpartakiádokat rendeztek. A parasztifjúságot is igyekeztek bevonni a sportmozgalomba, ezért 1951-től megrendezték a falusi dolgozók szpartakiádját is. Helyi szinten a szpartakiád lebonyolítását a községi Testnevelési és Sport Bizottság irányította. Ezeken a községi szpartakiádokon a sportkörök – falusi dolgozók szpartakiádja esetén a termelőszövetkezetek, gazdaságok stb. – előzetes versenyein legjobbnak bizonyult sportolók indulhattak. A községi fordulók győztesei bejutottak a járási szpartakiádokra, ahonnan szintén a legjobb sportolók mehettek tovább a megyei döntőkre. A megyei versenyek legjobb sportolói képviselhették megyéjüket az országos szpartakiádokon, amit Budapesten, rendszerint ünnepélyes keretek között tartottak meg. A szpartakiád lebonyolítási formája változott, csakúgy, mint a részvételi kedv intenzitása, de a versenyeket az 1980-as évek végéig megrendezték Magyarországon.

 

Források:

MNL TML XXIII.314.a. Szekszárdi Járási Tanács Testnevelés és Sport Bizottság iratai – Beszámoló járási sportmunkáról 1952 január

MNL TML XXIII.314.a. Tolnamegye Tanács VB-nél működő Testnevelési és Sport Bizottság iratai – Munkaterv 1952. január 1-től március 31-ig

 

Tolnai Napló, 1955. július 1. (XII. évf. 153. sz.) 4.

Tolnai Napló, 1955. július 2. (XII. évf. 154. sz.) 4.

Tolnai Napló, 1955. augusztus 13. (XII. évf. 190. sz.) 4.

Tolnai Napló, 1955. augusztus 18. (XII. évf. 194. sz.) 4.

Tolnai Napló, 1955. augusztus 19. (XII. évf. 195. sz.) 4.

Tolnai Napló, 1955. augusztus 20. (XII. évf. 196. sz.) 8.

Tolnai Népújság, 2007. április 30. (XVIII. évf. 100. sz.) 4.

Tolnai Népújság, 2011. június 9. (XXII. évf. 134. sz.) 4.

Szekszárdi Vasárnap, 2011. június 12. (XXI. évf. 23. sz.) 18.

 

Felhasznált irodalom:

Kasnya Gergő: Sportélet a Rákosi-korszakban – fókuszban a labdarúgás http://elteonline.hu/sport/2019/11/05/sportelet-a-rakosi-korszakban-fokuszban-a-labdarugas/ (utolsó letöltés: 2023. 08. 29.)

Kun László: Sport: In: Magyarország a XX. században III. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd 1996, 575–634.

 

Fotó: Nyakas István

Szöveg: Mácsainé Iván Éva

 

1. kép – A szekszárdi járási TSB 1955. június 19-én rendezte meg a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádja szekszárdi járási döntőjének első fordulóját, amelyen atlétikában és röplabdában mérték össze erejüket és felkészültségüket a járás sportolói. A faddi és az őcsényi röplabdacsapatok közötti járási bajnoki mérkőzésen készült kép

2. kép – A szekszárdi járási TSB 1955. június 19-én rendezte meg a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádja szekszárdi járási döntőjének első fordulóját, amelyen atlétikában és röplabdában mérték össze erejüket és felkészültségüket a járás sportolói. A faddi és az őcsényi röplabdacsapatok közötti járási bajnoki mérkőzésen készült kép

3. kép – 1955. június 26-án folytatódott a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádja a szekszárdi járási döntő második fordulójával, amelyen torna és kerékpár sportágakban lehetett versenyezni. A kerékpárverseny első négy helyezettje (balról jobbra): 1. Patai István (Tengelic), 2. Bartos György (Tengelic), 3. Mezei József (Alsónána), 4. Oláh Imre (Őcsény)

4. kép – Tolna megye sportolóinak felvonulása a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntője előtt. Mintegy kétszáz sportoló vett részt az 1955. augusztus 14-én megrendezett megyei szpartakiádon. A képen a szekszárdi járás sportolóinak felvonulása látható

5. kép – Tolna megye sportolóinak felvonulása a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntője előtt. Mintegy kétszáz sportoló vett részt az 1955. augusztus 14-én megrendezett megyei szpartakiádon. A képen a szekszárdi járás sportolóinak felvonulása látható

6. kép – Tamási járás sportolóinak felvonulása a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntője előtt Szekszárdon

7. kép – Tamási járás sportolóinak felvonulása a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntője előtt Szekszárdon

8. kép – A bonyhádi járás sportolóinak felvonulása a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntője előtt Szekszárdon

9. kép – Tamási járás sportolóinak csoportképe

10. kép – Tamási járás sportolóinak csoportképe

11. kép – A bonyhádi és a szekszárdi járás röplabdázói játszanak mérkőzést a Falusi Dolgozók V. Szpartakiádjának megyei döntőjén Szekszárdon

12. kép – A Falusi Dolgozók V. Országos Szpartakiádjára a megyei megmérettetésről továbbjutott gyönki női röplabdacsapat. A képen (balról jobbra): Metz István JTSB elnök, Reznek Éva, Fenyvesi Erzsébet, Bogár Vilmosné, Budai Katalin, Borág Vilmos társadalmi szövetségi tag, Kaspart János, a gyönki gimnázium testnevelő tanára, Ludvig Aranka és Botos Júlia

Contact

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Phone/fax: +36 74 316 222

Privacy Policy[]

Opening Hours

Hétfő kivételével naponta 10-17 óráig.

Accessibility

Follow us"

Facebook Youtube