Naptár

2023 / október <<
hkscpsv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
>>

TÁMOP pályázatok

Múzeumi órák óvodásoknak

A 2009/2010-es tanévben az alábbi, 9 alkalomból álló interaktív foglalkozást és/vagy filmvetítéseket szerveztük nagycsoportos óvodások számára, melyek főként a környezetismeret tárgy helytörténettel és állatokkal kapcsolatos témáihoz, a hon-és népismeret valamint az ünnepek témakörhöz kapcsolódnak.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden hónap utolsó (illetve december második) hetében tartottuk programjainkat, melyek naponta 10 és 11 órakor kezdődtek.

Szeptember Ismerkedés a múzeummal. Tárlatvezetés a régészeti kiállításban, eredeti őskori tárgyak tapogatása, játékos feladatlap, könyvnézegetés
Október Ismerd meg lakóhelyedet! A Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című helytörténeti kiállítás megtekintése
November Az Örökségünk. Tolna megye évszázadai állandó kiállítás régészeti egységének megtekintése vezetéssel, benne interaktív foglalatosságok
December Jön a Mikulás; játékos feladatlap
Január Az Örökségünk. Tolna megye évszázadai állandó kiállítás történeti egységének megtekintése vezetéssel, benne interaktív foglalatosságok
Február A vaddisznók és a róka – Játék: erdei állatos mesekocka, könyvek, puzzle, kártya…
Március A tojáshímző. Csuhaj Tünde – Húsvéti csodatál; játékos munkalap
Április Háziszárnyasok. a csirke és a kacsa – Játék: vadon élő és háziállatok: mágneses tábla, kártya, puzzle
Május A Gemenci erdő élővilága. Interaktív foglalkozás az Örökségünk. Tolna megye évszázadai kiállítás természettudományi egységében.

RÉSZLETES ÓRAVÁZLAT

A kiállítás-hasznosítási koncepció figyelembe vételével tárlatvezetések, interaktív foglalkozások és/vagy filmvetítések szervezése nagycsoportos óvodások számára, melyek főként a környezetismeret tárgy helytörténettel és állatokkal kapcsolatos témáihoz, a hon-és népismeret valamint az ünnepek témakörhöz kapcsolódnak.

 

1. ISMERKEDÉS A MÚZEUMMAL

 • Köszöntés, bemutatkozás; motiváció (a múzeummal ismerkedünk!)
 • A régészeti kiállításban leülnek a szőnyegre: beszélgetés a múzeumról, a múzeumi viselkedésről: Mit őriznek a múzeumban? Miért fontos, hogy ezeket a régi tárgyakat megőrizzük? Mit tudunk meg, ha végignézzük a kiállítást? Miért értékesek ezek a műtárgyak, „kincsek”? Hogyan kell óvnunk ezeket? Hogyan kell viselkedni a múzeumban? Miért? stb.
 • Frontális foglalkoztatási forma: tárlatvezetés a régészeti kiállításban, közérthető bemutatással szemléletesen a kiállított tárgyakhoz kapcsolódva. Közben beszélgetés módszerrel Hogyan? Mit gondolsz, miért? kérdésekre válaszolnak
 • Leülnek félkörben egymás mellé: eredeti őskori (hétezer éves neolitikus) tárgyak tapogatása: csiszolt, átfúrt kő- és agancsbalták, hálónehezék, mécses, marokkő, kőpenge…
 • „Régészeti” mesekockák (3 féle) kirakása kiscsoportos foglalkoztatási formában
 • Visszacsatolás, ellenőrzés játékos munkalappal

 

2. ISMERD MEG LAKÓHELYEDET!

 •  – A mai alkalommal – ha végignézzük a helytörténeti kiállítást – megtudhatjuk, hogyan nézett ki a mi városunk, Szekszárd kb. száz évvel ezelőtt.
 • A Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című helytörténeti kiállítás megtekintése vezetéssel (frontális foglalkoztatási forma); közben beszélgetés, megbeszélés… – utalva a tárlaton látható legyezőkre (ezt hajtogatunk az óra végén).
 • A tanyabelsőt, szőlőfeldolgozást bemutató egységnél, a tarisznya kapcsán beszélgetés a szegényebb parasztság életéről: Mi volt a tarisznyájában? Kérdés után az „Érik a szőlő…” című népdal eléneklése közösen (tárgyi koncentráció)
 • A pincemúzeumi foglalkoztatóban legyező színezése, hajtogatása (fél tortapapírból)
 • Ellenőrzés: Kik használtak legyezőt? Mit viseltek még? Honnan ered az a kifejezés, hogy „fehérnép”? Mivel töltötték el az idejüket? A szegény emberek megtehették-e ezt? Miért? stb.

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK. TOLNA MEGYEK ÉVSZÁZADAI I.

 • Motiváció: Jól figyeljétek meg a kiállítást, hallgassátok a számítógépről hallható zenét! Mit gondoltok, mit mutat be a kiállítás (milyen hangulatot idéz)?
 • Az állandó kiállítás keresztény emlékeket bemutató termének és a régészeti egységének megtekintése vezetéssel
 • A megye település típusainak megismerése, gödörház, lakásbelsők, berendezések megfigyeltetése; a fejlődés, változás nyomon követése pl. „fűtőtestek”, bútorzat bemutatásával
 • Interaktív foglalatosságok: számítógépeken a megye településeinek megfigyeltetése „nagyítón” keresztül; hatszáz éves imádságos könyv színes képeinek kirakása a gépen; műtárgymásolatok (edények, fegyverek) tapogatása; a tárlat képeiről készült gravírozó táblán satírozás; mesekockán a kiállítás enteriőr képeinek kirakása stb.

 

4. ADVENTI ÜNNEPKÖR

 • Motiváció: Négy évszak az erdőn. Tél című kisfilm (Vivaldi zenéjére készült)
 • Beszélgetés az adventről: Mit jelent az advent? Mettől meddig tartó időszak? Jeles napjai? (András, Szent Miklós, Luca, Ádám – Éva) Milyen népszokások köthetők ezekhez a napokhoz? Minek az ünnepe karácsony? Milyen népszokások köthetők karácsonyhoz? Mit jelentettek ezek? Mit tudtok a karácsonyfa állítás szokásáról? Stb.
 • Beszélgetés Szent Miklós püspökről, majd a Jön a Mikulás! című kisfilm megtekintése
 • Ellenőrzés, értékelés játékos feladatlappal

 

5. ÖRÖKSÉGÜNK. TOLNA MEGYEK ÉVSZÁZADAI II.

 • Az előzőleg megismert kiállítás két termén végigsétálunk. Közben beszélgetés: Miért építtettek templomokat a királyok, főurak? Hogyan védték a váraikat (ozorai várkastély makettje)? Milyen emlékek maradtak ránk a török korról? stb.
 • A török időszak után elnéptelenedett területről más népességet hívtak (telepesek hajója kikötött a Gemenci erdő partján…) Az állandó kiállítás történeti egységének megtekintése vezetéssel
 • Vásári hangulat: milyen mesteremberekkel találkozhattunk volna 2-300 évvel ezelőtt a vásárokban? A műhelyekben kik dolgoztak? Mire utal a cégér? A mesterség elnevezése hogyan öröklődött a vezetéknevekben? stb.
 • A kocsmai toborzó jelentnél toborzó dalok éneklése (pl. Kossuth Lajos táborában)
 • Interaktív foglalatosságok a kiállításban: szimatzsákok, szárazbélyegzővel és nyomdával a Gemenci erdő állatainak lábnyoma, képe; memória játék; puzzle, kártyák, képeskönyvek; tárgyak tapogatása; számítógépes felismerő játékok; céh-bélyegző másolatával pecsét készítése; 3 féle ruha felpróbálása igény szerint;
 • Ellenőrzés: az utolsó teremben lévő számítógépes programmal visszacsatolás; rajzolás a kiállítás egy-egy egységében

 

6. ERDEI ÁLLATOK

 • Beszélgetés az erdei állatokról: Mi jellemző a vaddisznóra? Mi borítja a testét? Mi a különbség a felnőtt és a vadmalac között? Hogy hívják a felnőtt állatokat (kan és emse)? Mi a különbség közöttük? (agyar) Miből fejlődik a kanoknál az agyar? (szemfog) Mivel táplálkoznak? Hogy hívjuk az ilyen állatokat? Hogyan szaporodnak? Milyen csoportban soroljuk őket? (emlősök) stb.
 • A csorda élete. A vaddisznók című kisfilm vetítése
 • Beszélgetés, mint a vaddisznónál…
 • A róka című kisfilm vetítése
 • Játék: erdei állatos mesekocka, könyvek, puzzle, kártya…
 • Ellenőrzés játékos feladatlappal

 

7. HÚSVÉT-VÁRÓ

 • Milyen ünnepre készülünk? Minek az ünnepe a húsvét? Mettől meddig tart?
 • Beszélgetés a húsvéti ünnepkörről: Mi a böjt? Milyen jellegzetes ételeket fogyasztunk húsvétkor? Miért? Mit jelképez a torma? És a tojás? Milyen szokás fűződik a húsvét hétfőhöz? Mivel locsoltak régen? Mit adtak cserébe a lányok? Ismeritek-e azt a kifejezést, hogy „visszalocsolás”? Mit jelent ez? Mikor és kik locsoltak „vissza”? (kedden a lányok)
 • Tanultatok-e locsoló verset? Mondjuk el! (tárgyi koncentráció)
 • A Húsvéti csodatál című kisfilm vetítése
 • Hogyan festették régen a tojásokat? Milyen technikákat ismertek még?
 • A tojáshímző című kisfilm vetítése
 • Húsvéti színező lapon feladatmegoldás, színezés

 

8. A BAROMFIUDVAR LAKÓI

 • A „Két kis kakas összeveszett” című mondókát elmondom. Mondjuk el együtt! Milyen állatról szól a mondóka? (kakasról)
 • Hol élnek a kakasok? (ház körül, baromfiudvarban) Melyek a rokonai? Hogy hívják a tyúk kicsinyét? Milyen állatok közé soroljuk a kakast? Mit tudsz róla (mi borítja testét, hány lába van, csőre, szárnya…)? Mit gondolsz, miért nem tud repülni? Mivel táplálkozik? Hogyan szaporodik?
 • Nézzük meg a tyúkról, kakasról és a csirkéről szóló kisfilmet!
 • Eléneklem a Kis kacsa fürdik kezdetű dalt. Énekeljük el közösen! Milyen állatról szól a dal? Mit tudsz a kacsáról? Miben különbözik a tyúktól? Hogyan tud úszni? Milyen a lába? Miért nem lesz vizes a tolla? Miben hasonlít a tyúk és a kacsa? Melyik állatcsoportba soroljuk őket?
 • A kacsa című kisfilm vetítése
 • Játék: háziállatok mágneses tábla, kártya, puzzle
 • Játékos munkalap a tyúkról és a kacsáról (tárgyi koncentráció)

 

9. A GEMENCI ERDŐ ÉLŐVILÁGA

 • Figyeljétek meg a kiállítást! Milyen állatok élnek a Gemenci erdőben? – beszélgetés az állatokról, növényekről: Mivel táplálkozik a rétisas? Figyeld meg a lábát, csőrét! (halat fog a lábával) Milyen csoportba tartozik? (ragadozó madarak) Milyen madarakat ismersz még fel? Mi jellemzi a madarakat? Hol él a csíkhal? Milyen állatok élnek még a vízben? Stb. Milyen növények találhatók a Gemenci erdőben? Mire használják a nádat? Stb.
 • Számítógépen a Gemenci erdő állatai hangjának felismertetése: Melyik állat hangját hallod?
 • Számítógépen állatokról szóló ismertető, kép alapján az állat beazonosítása: Keresd meg a kiállításban!
 • Interaktív kiscsoportos foglalkozás az Örökségünk. Tolna megye évszázadai kiállítás természettudományi egységében: puzzle; állatos mesekocka; memória játék; szimatzsákok; szárazbélyegzőn lábnyomok, pecséten állatok képei; képeskönyvek; állatos kártya; agancs, áltkapocs, gubacs, makk stb. tapogatása fiókból;

Elérhetőségek

7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

Tel/fax: +36 74 316 222

Adatkezelési tájékoztató

Nyitva tartás

Hétfő kivételével naponta 10-17 óráig.

Megközelíthetőség

A hónap műtárgya


2023. szeptember – A cikó-ótemplomi (széplaki) erszénylelet

Virtuális múzeum

Gyűjtemények


Gyűjtemény

Kövess minket"

Facebook Youtube